I FÉMENE DE NA VOLTE

La redazione Poesie in Dialetto
visibility30 - ViviWebTv - lunedì 07 marzo 2016
I FÉMENE DE NA VOLTE
I FÉMENE DE NA VOLTE © n.c.

Una poesia in vernacolo per celebrare le donne di ieri e di oggi, composta da una donna, la dottoressa Matilde Nardulli, e recitata dal nostro Giuseppe Cantore. Auguri a tutte le donne!{YouTube}vLwnf6hmKko{/YouTube}

I fémene de na volte
passavene i sciurnéte a
cuscenè, recamè, a cose e a rresediè
qualche d'une putéve studiè.

Na morre de criature da currésce
e nu marite, ca come Criste tu mannéve,
tu iére e ttenè...

Iérne bérefatte i fémene de na volte
ca camicette appuntéte
fine suse a piéghe du pitte
No tenevéne abbusuégne de nudda cchiù
manche du russette che putè piascì.

Se vulavene quése tutte maretè
e ci pure qualche desedérie s'affaccéve,
a malincunie subete su purtéve.

Sò pure sémpe bélle
i fémene de mò...
Jamme longhe, musse russe, libbre mbrazze
Iosce se volene realezzè
volene de n'altra manére fatiè
Marite e file...Sine..., ma tutte da programmè.

Javene rascione!

Ténene tutti i deritte de deventè, come no! attrice, avvuchéte e senatrice.
E sò bréve!
C'è bella cose!...

L'amm'à festeggè sti fémene ca s'anne fatte valè
L'amm'à festeggè pure che tutte chidde fémene
ca iosce avvissere vulute stè què.

Dr.ssa Matilde Nardulli